CARTONTOERNOOI
Officiële regels voor pokertoernooien


Er is altijd veel discussie over de gang van zaken bij pokertoernooien. Elk casino kent vaak andere huisregels, waardoor het er voor de reizende professional niet makkelijker op wordt om van alles op de hoogte te zijn.
Een groep belangrijke toernooiorganisatoren heeft een tijdje geleden de koppen bij elkaar gestoken en een lijst met regels samengesteld, die inmiddels nagenoeg wereldwijd geaccepteerd is. Alleen Holland Casino houdt er nog steeds regelmatig zijn eigen regels op na, maar hopelijk komt daar snel verandering in.

Bij deze groep toernooibazen zitten onder meer mannen als Matt Savage, die jarenlang de toernooien van de WSOP heeft geleid. Onder de noemer van de TDA, de Tournament Directors Association, proberen zij toernooiregels en -procedures te standaardiseren, teneinde wereldwijde eensgezindheid te kweken in de pokerindustrie. Dit willen ze bereiken door regelmatig toernooiorganisatoren, pokerspelers en media uit te nodigen om de voorgestelde regels te bespreken, te evalueren en eventueel te herzien.
Het Pokercollege (bestaande uit Peter Dalhuijsen, Jan Pieter Postmus en Steven ten Cate) heeft deze lijst met TDA-regels vertaald en waar nodig voorzien van uitleg en voorbeelden. Met dank aan Het Pokercollege.
 
 
1. Floor people
De brushes en floor managers moeten altijd in belang van het spel handelen, en eerlijkheid als hoogste prioriteit hebben bij het nemen van een beslissing.
Ongebruikelijke omstandigheden kunnen soms dicteren dat van de technische interpretatie van de regels moet worden afgestapt, in het belang van eerlijk spelverloop.
De beslissing van de 'floor person' is bindend.
(Deze regel was eerst nummer 31 op de lijst, maar de aan de TDA verbonden toernooibazen hebben na stemming besloten dat dit regel nummer één moest zijn.)
2. Chip race
Als de laagste denominatie uit het spel wordt gehaald, zal er een chip race worden gehouden, onder de voorwaarde dat elke speler maar maximaal één chip kan winnen.
Voorbeeld: alle spelers aan tafel hebben samen 10 chips van 25. Er wordt dus een chip race gehouden voor drie chips van 100 (er wordt volgens normale logica afgerond). Drie spelers zullen één chip krijgen, bepaald door de hoogste kaart, op kleurvolgorde. Voor elke chip van 25 krijgen zij één kaart open gedeeld.
De chip race begint altijd in seat 1, niet bij de button.
Een speler kan niet door een chip race uit het toernooi vliegen. Als een speler nog maar één chip overheeft, zal de chip race volgens de normale procedure plaatsvinden. Als die speler de chip race verliest, zal hij alsnog een chip krijgen van de kleinste denominatie die nog in het spel is.
3. Overgebleven chip
Een overgebleven chip zal in split-spellen naar de 'high hand' gaan.
In flop-spellen, als er twee of meer 'high hands' of twee of meer 'low hands' zijn, zal de overgebleven chip naar de speler gaan die het eerst links van de button zit.
In stud-spellen zal de overgebleven chip gaan naar de speler met de hoogste kaart, op kleurvolgorde. Schoppen aas is het hoogste, klaver twee het laagste.
Als uitzondering hierop geldt dat bij identieke handen de volledige pot zo gelijk mogelijk gesplit zal worden, bijvoorbeeld als twee of meer spelers een wheel hebben in Omaha Hi/Lo.
4. Side pot
Elke side pot zal worden gesplit als afzonderlijke pot. Zij zullen niet bij elkaar gevoegd worden, voordat ze gesplit worden. Dit heeft invloed op de procedure rond de overgebleven chips.
5. Procedure voor de klok vragen
Als er een redelijke hoeveelheid bedenktijd verstreken is en een speler heeft de klok gevraagd, dan zal de speler die aan de beurt is één minuut de tijd krijgen om zijn beslissing te nemen.
Als die beslissing dan nog niet is genomen, zal er hardop tien seconden worden afgeteld.
Heeft de speler dan nog niet gehandeld, zal zijn hand 'dood' zijn.
6. Dode button
In toernooien zal een 'dead button' kunnen voorkomen. Als de small blind uit het toernooi vliegt, zou hij de volgende hand de button moeten krijgen. Nu wordt de button dus voor de lege stoel geplaatst, in plaats van voor de speler daar links van.
Het is in een toernooi belangrijker dat iedereen op zijn beurt de big blind betaalt, dan hoe vaak hij de button speelt.
7. Straffen
Een (tijd)straf MAG worden uitgedeeld als een speler een kaart laat zien, terwijl er nog actie is, als een speler een kaart van tafel haalt/gooit, als twee spelers elkaar 'soft playen', of als gelijksoortige incidenten plaatsvinden.
Een (tijd)straf ZAL worden uitgedeeld bij (verbaal of non-verbaal) (ver)storend gedrag, spelbederf, of gelijksoortige incidenten.
8. Aan tafel zijn
Een speler moet op zijn plaats zijn op het moment dat alle spelers hun volledige hand hebben, anders is zijn hand dood. In flop-spellen dus als de laatste kaart de button 'raakt'.
Spelers moeten aan tafel zitten om een klok te kunnen aanvragen.
In stud-spellen zal de hand van de verplichte bring-in meteen dood zijn, als hij niet op tijd op zijn plaats is om zijn bring-in te plaatsen. De minimum bring-in zal geplaatst worden en zijn hand zal in de muck verdwijnen.
9. Kaarten open
Als er minstens één speler all-in is én alle actie is geweest (dus er is maximaal één speler in de pot met nog chips voor zich), zullen alle kaarten worden opengelegd, voordat er verder wordt gedeeld.
Dit is belangrijk om valsspelen door middel van chip dumping te voorkomen. Als een speler (al dan niet per ongeluk) zijn hand muckt, zal de dealer de kaarten alsnog open leggen, en ze hiervoor desnoods uit de muck terugpakken. In een all-in situatie in een toernooi kan en mag een speler zijn hand niet mucken, om bovengenoemde reden.
10. 50%-regel
Als een speler een raise maakt van 50% of meer van de vorige inzet, zal hij verplicht zijn om deze aan te vullen tot een volledige raise. Deze raise zal precies de minimum toegestande verhoging bedragen.
Als een speler zonder verbale declaratie van zijn verhoging minder dan 50% van de vorige inzet bijplaatst, zal het slechts een call zijn.
Voorbeeld: Een speler zet 500. Als de ander dan 800 neerzet, zal hij er 1,000 van moeten maken. Als hij 700 neerzet, zal het een call zijn en moet hij 500 neerzetten. Als de speler 'raise' zegt, of 'plus 200', is de intentie tot verhogen bekend en is hij verplicht om 1,000 te maken. Als de speler '700' zegt, zal hij alsnog slechts 500 mogen zetten.
Een speler zal alleen een onvolledige raise mogen maken als hij daarmee all-in is.
11. Grote chip
Het plaatsen van een enkele grote chip zal gezien worden als een call, als de speler geen raise annonceert.
In No Limit, als er nog niet is gezet, zal een enkele grote chip het bedrag van de inzet zijn.
In Pot Limit, als er nog niet is gezet, zal een enkele grote chip het bedrag van de pot zijn, als dat bedrag kleiner is dan de waarde van de chip.
In Pot Limit en No Limit, als een speler een raise annonceert en de enkele grote chip inzet, zal zijn raise het maximum toegestane bedrag zijn, tot aan de waarde van de geplaatste chip.
12. Eén speler per hand
Er is maar één speler per hand toegestaan. Het is niet toegestaan om tijdens een hand advies te vragen aan andere spelers, of aan toeschouwers.
13. Stoelloting
Stoelnummers zullen in toernooien en satellites random (bijvoorbeeld door loting) worden bepaald.
14. English-only
In Engeland en Amerika is de English-only regel van toepassing. Aan tafel is het alleen toegestaan om Engels te praten, maar dit verschilt natuurlijk per land en per casino.
In Frankrijk is het Frans en Engels, in Spanje Spaans en Engels en in Nederland is alleen Nederlands, Duits en Engels aan tafel toegestaan.
15. Mobiele telefoon
Als een speler zijn mobiele telefoon wil gebruiken, moet hij van tafel afgaan.
16. Vreemde chips
Andere chips dan de gebruikte toernooichips zijn niet aan tafel toegestaan, met uitzondering van één card protector.
17. Nieuw deck
Het kaartspel zal gewisseld worden bij het wisselen van de dealer, bij het verhogen van de limiet, of volgens de voorgeschreven huisprocedure.
Spelers mogen niet om een nieuw deck vragen. Ze mogen de dealer wel attent maken op de aanwezigheid van gemerkte of beschadigde kaarten, waarna de leiding zal beslissen of het deck vervangen moet worden.
18. Nieuwe limiet
Als de tijd is verstreken in een niveau en een nieuwe limiet is aangekondigd, zullen de bijbehorende limieten ingaan bij de volgende hand.
Een hand is al begonnen bij het begin van het schudden.
19. Op tijd rebuyen
Een speler mag geen hand overslaan. Als een speler kenbaar maakt een rebuy te willen nemen voordat de eerste kaart van de volgende hand gedeeld is, zal hij ingedeeld worden en verplicht zijn de rebuy te nemen. De andere spelers zal duidelijk worden gemaakt hoeveel hij speelt, terwijl de speler op zijn chips wacht.
Als een speler niet kenbaar maakt een rebuy te willen nemen voordat de eerste kaart gedeeld is, ligt hij uit het toernooi.
20. Hoogste chips
Spelers moeten de chips met de hoogste waarde altijd zichtbaar houden voor de andere spelers.
21. Verbale showdown
Verbale declaraties over de pokerhand van de speler bij de showdown zijn niet bindend.
De toernooileiding staat vrij om spelers te bestraffen die bewust hun hand verkeerd benoemen om de tegenstander te misleiden, bijvoorbeeld spelers die zeggen dat zij een flush hebben, terwijl dat niet het geval is.
22. Rabbit hunting
Rabbit hunting is niet toegestaan. Spelers die steeds willen weten wat de laatste kaart gebracht zou hebben, vertragen het spel.
23. Blinds ontlopen
Een speler die bewust zijn blind(s) ontloopt bij het verhuizen naar een andere tafel, zal zijn blinds moeten inleveren en/of een (tijd)straf ondergaan.
Het geld zal alsnog in de pot geplaatst worden en worden behandeld als dood geld.
24. Chips zichtbaar
Alle chips moeten te aller tijden zichtbaar zijn. Spelers mogen op geen enkel moment toernooichips in hun zakken hebben. Een speler die toernooichips in zijn zakken heeft, zal deze moeten inleveren, waarop ze uit het spel zullen worden gehaald.
25. Spelers verplaatsen
In flop-spellen zullen spelers verplaatst worden die de volgende hand de big blind zouden krijgen. Zij zullen aan de andere tafel geplaatst worden in dezelfde positie, op de big blind, maar als dat niet mogelijk is, in de eerste positie die links daarvan beschikbaar is.
26. Aantal raises
In Limit-toernooien zal er een limiet (een cap) zijn op het aantal raises, zelfs als de spelers heads-up zitten in de hand. Deze limiet zal de standaard limiet zijn van het huis.
Als het toernooi in de heads-up fase zit, is deze regel niet meer van toepassing.
27. Misdeal
In stud-spellen, als door een fout van de dealer ook maar één enkele gesloten kaart van een speler openvalt, is het een misdeal.
28. Onbeschermde hand
Het is de taak van de speler om zijn hand te beschermen.
Als de dealer een onbeschermde hand muckt, zal de speler geen recht hebben om zijn geld terug te krijgen.
Een uitzondering is er als de speler in kwestie verhoogd heeft, maar zijn raise nog niet gecalld is. In dit geval kan hij het nog niet gecallde bedrag van zijn raise terugkrijgen.
29. Winnende hand mucken
Een dealer kan nooit de winnende hand mucken als deze open is gelegd, en duidelijk de winnende hand is.
30. Verbale declaraties
Verbale declaraties van de speler zijn bindend als het zijn beurt is.
Het voor de beurt handelen kan als bindend worden gezien.
31. Management
Het managemet heeft het recht om naar eigen zinnen een toernooi te annuleren of te wijzigen, in het belang van het casino of van de spelers.
32. Opgebroken tafel
Spelers die van een opgebroken tafel komen om lege stoelen op te vullen, zullen de rechten en plichten van die positie op zich nemen.
Zij kunnen de big blind, de small blind, of de button krijgen.
De enige plek waar ze geen kaarten zullen krijgen is tussen de small blind en de button.
Een situatie met een dode button kan voorkomen.
Een enkele verplaatste speler, door het balanceren van de tafels, zal altijd de positie het dichtst voor de big blind nemen.
33. Straffen
Straffen die de toernooileiding kan uitdelen zijn: verbale waarschuwingen, 10, 20, 30 en 40 minuten tijdstraf. In deze straftijd mag een speler niet in zijn plaats zitten om te spelen, terwijl hij wel de blinds en antes moet betalen. Deze (tijd)straffen mogen naar eigen inzicht van de toernooileiding toegepast worden, tot diskwalificatie aan toe.
Als een speler gediskwalificeerd wordt, zullen zijn chips uit het spel worden genomen.
34. Tijdens de hand
Spelers, of ze nou in de hand zitten of niet, mogen hun en elkaars handen niet bespreken tot alle actie is geweest.
Spelers zijn verplicht om de andere toernooispelers te aller tijden in bescherming te nemen. Het bespreken van weggegooide kaarten of mogelijke handen is niet toegestaan. Er mag een straf uitgedeeld worden voor het bespreken van de handen tijdens het spel.
35. Kaarten laten zien
Een speler die zijn kaarten laat zien tijdens het spel kan een straf krijgen, maar zijn hand zal niet dood zijn.
36. Geen string bets
In No Limit of Pot Limit, als een speler raist, moet hij het volledige bedrag van de raise in één beweging plaatsen, of anders het bedrag noemen.
Door het verbaal melden van het woord 'raise', behoudt de speler het recht om te verhogen, nadat hij eerst het bedrag van de initiële inzet heeft geplaatst, maar deze verhoging moet ook weer in één beweging geplaatst worden, tenzij hij het bedrag noemt.
37. Verbaal onthullen
Het (al dan niet verbaal) onthullen van je kaarten, of het adviseren van een andere speler hoe hij zijn hand moet spelen, kan resulteren in een straf.
38. Geen geldige raise
In No Limit en Pot Limit, als een speler all-in is voor minder dan de volledige raise, zal dat niet de inzetronde heropenen voor de speler die al gehandeld heeft.
Voorbeeld: Een speler zet 500, waarop een volgende speler all-in gaat voor 600.
Voor een volledige raise is minimaal 750 nodig (50%-regel), dus is dit geen 'geldige' raise. Er mag niet meer verhoogd worden door de speler die de 500 heeft gezet. Spelers daartussen die nog niets hebben ingezet mogen dat wel.

Klik op de handwaarde Klik hier om terug te gaan naar Pokeren in Kontakt om terug te gaan.