CARTONTOERNOOI
termen en regels van het pokeren


All-in
Een speler die alle fiches inzet die hij of zij op tafel over heeft.
Andere spelers die nog actief zijn in de ronde kunnen de All-in van
deze speler inzetten en verhogen. De All-in speler is niet verplicht
om die inzetten tegemoet te zien of om ermee in te gaan. Echter, de
All-in speler is alleen nog verkiesbaar om de pot te winnen tot waar
deze was toen hij All-in ging en door alle resterende spelers ge-called werd.
Alle inzetten of verhogingen die voorbij dat punt werden gemaakt, vormen
 een pot die door die resterende spelers wordt betwist.

Ante
Een ante is een gedwongen inzet die iedere speler maakt voordat de kaarten
worden uitgedeeld aan het begin van een ronde. Meer gebruikt in toernooien
dan in ring games.

Blinds
Verplichte inzet voor de twee spelers die direct links van de Dealer zitten.
Zij worden "Blinds" genoemd omdat deze inzetten worden geplaatst voordat
u uw pocket kaarten krijgt. Het doel is om een pot te creeëren en andere
spelers te lokken om in te zetten.

Blinds Plaatsen
Een Blind Inzet plaatsen, ofwel de Kleine Blind ofwel de Grote Blind,
voordat uw Pocket cards ontvangt.

Bluffen
Ander spelers laten geloven dat u een betere hand heeft dan u daadwerkelijk heeft
door in te zetten of te verhogen alsof u echt een goede hand heeft. Door te bluffen
kunt u andere spelers met betere handen erin lokken om hun hand te vergooien
voor de onthulling, en dus de pot winnen met een onvoldoende hand. Omgekeerd,
kunt u een goede hand hebben en uw tegenpartij in het spel willen houden zodat
zij meer aan de pot zullen toevoegen. U kunt bluffen door te checken of een call te
maken zoals u gedaan zou hebben indien u een middelmatige hand heeft, terwijl u
ze waarschijnlijk permanent zou afschrikken met een grote verhoging. Hoe dan ook,
bluffen voegt een nieuw element van opwinding aan het spel toe.

Add-on
Beschikbaar aan het einde van de rebuy periode in een toernooi. Een add-on
maakt het spelers mogelijk om extra fiches te krijgen tegen extra kosten.
Add-ons zijn toegestaan ongeacht hoeveel fiches een speler heeft, in tegenstelling
tot rebuys. Rebuys zijn alleen toegestaan als een speler minder fiches heeft
dan het aantal fiches waarmee hij/zij begonnen was.

Burn a Card
Alvorens de kaarten in een ronde uit te delen (de Pocket Kaarten, de Flop, enz.)
verwerpt de dealer de hoogste kaart van het dek en gebruikt de volgende kaart voor de ronde.

Buy-in
Het aantal van fiches die u aan tafel meebrengt wanneer u gaat zitten.
Elke tafel heeft een minimum buy-in en maximum buy-in. Gewoonlijk is het
minimum 10 keer de Grote Blind, en het maximum is 100 keer de Grote Blind.

Call
Een vorige inzet of verhoging evenaren maar niet verhogen.

Check
In de ronde blijven maar niet inzetten of verhogen. Check laat u in het spel blijven
zonder extra risico of  kosten voor u. U kunt alleen Checken indien
u de eerste speler in een inzetronde bent om te handelen,
of als alle voorafgaande spelers gechecked hebben.

Dead Blind
Een opgelegde boete als de blinds uw positie voorbij gaan terwijl u niet aan de tafel deelneemt.

Dealer
De speler in de zitplaats waar vanuit de kaarten worden verdeeld.
De positie van de Dealer wordt gekenmerkt door de Knop,
een groene disc met een "D" in het midden. De speler direct links van de Dealer
plaatst de Kleine Blind, en de volgende speler daarna plaatst de Grote Blind
(wat meestal het dubbele van de Kleine Blind is)

Deelnemen
Geeft aan dat u wenst deel te nemen aan de volgende spelronde.

Feeder
Een Feeder (ook: Satelliet) is een toernooi waarbij winnaars van het ene naar
het andere toernooi overstappen. Vaak zorgen meerdere feeders gezamenlijk
voor een 'toernooiladder' waarbij spelers beneden aan de ladder voor lage kosten
kunnen instappen en al winnend hun weg naar boven banen naar high stakes toernooien.

Fiches
Poker fiches, bedoeld om inzetten op tafel te plaatsen. Wanneer u fiches mee aan
tafel brengt zal dit bedrag van uw rekening balans worden afgetrokken. Wanneer u
een tafel verlaat zullen de fiches die u weer met u meeneemt worden overgezet naar
uw Rekening Balans.

Flop
De eerste drie van de vijf gemeenschappelijke kaarten worden de Flop genoemd.
Deze liggen "omgekeerd" op de tafel liggen nadat de eerste inzetronde is afgelopen.
Hiermee begint de tweede ronde van inzetten.

Fold
U past uw hand als het uw beurt is. U kiest ervoor om de vereiste inzet niet tegemoet t
e zien en dus om niet in de ronde te blijven. U verliest u kans om enig deel van de pot te winnen.

Geen Limiet Poker
Een poker spel waarbij spelers elk bedrag kunnen inzetten in elke ronde van de
minimum inzet tot maximaal de hele fiches stapel die op tafel ligt. Spelers kunnen geen
extra fiches mee aan tafel brengen van hun Rekening Balans tijdens een speelronde.
Ze kunnen fiches pakken tussen de rondes in.

Gemeenschappelijke Kaarten
De vijf kaarten met de beeldzijde omhoog in het midden van de tafel.
Ook bekend als de Flop, Turn en River.

Grote Blind
Een inzet (voordat de kaarten worden uitgedeeld) door de speler rechts van de speler
die de Kleine Blind inzet. De Grote Blind is meestal (maar niet altijd) het dubbele van de
Kleine Blind en is meestal gelijk aan de minimum inzet van de eerste ronde.

Hand
De beste vijf kaarten die een speler kan samenstellen door een combinatie te maken van
zijn Pocket Kaarten en de Gemeenschappelijke Kaarten.

Inzet
Het plaatsen van fiches in de pot om te wedden dat uw hand de andere handen zal
verslaan of gelijk zal zijn aan de andere handen.

Inzet Ronde (Ook: Ronde)
Een reeks van inzetten gemaakt door elke speler op zijn beurt, rondom de tafel met de
wijzers van de klok mee. Bij elke inzetronde kan dit enkele malen plaats vinden indien er i
nzetten, verhogingen of her-verhogingen zijn, alvorens er calls of checks zijn.
In Hold'em Poker zijn er vier inzetrondes. Deze vinden plaats na: De Pocket Deal (Pre-Flop),
de Flop, De Turn en de River. De Blinds worden als deel van de Pre-Flop ronde gezien.

Kleine Blind
Een verplichte inzet (gemaakt voor enige kaarten zijn verdeeld) door de speler die links van
de Dealer zit. De Kleine Blind is meestal (maar niet altijd) de helft van het
minimum inzet van de eerste rondes).

Knop
De Dealer Knop, een groene ronde disc met een "D" in het midden, wordt geplaatst voor
de zitplaats van de Dealer voor die specifieke ronde.

Limiet Poker
Een poker spel met een vast limiet voor het bedrag dat een speler kan inzetten, en een vooraf
bepaald aantal verhogingen. Wanneer het uw beurt is, mag u alleen een bedrag inzetten of
verhogen dat gelijk is aan het minimum van die ronde.

Limieten
Dit zijn limieten voor de maximale inzet of verhoging. In poker zijn er drie basis Limietsoorten:
Limiet, Pot Limiet en Geen Limiet. Over het algemeen heeft Poker Limiet een vast limiet voor
het bedrag dat u op uw beurt mag inzetten of verhogen - meestal is dit de minimum inzet voor
die ronde. Met een Pot Limiet kunt u verhogen tot het bedrag in de Pot. Met Geen Limiet kunt
u met elk bedrag verhogen tot maximaal uw stapel van fiches op tafel.

Muck
U weigert uw kaarten te laten zien aan het eind van een ronde. U kunt voor Muck kiezen of
wanneer er al een andere betere hand zichtbaar is bij de onthulling (d.w.z. het is duidelijk dat
u verloren heeft), of wanneer u wint omdat alle andere spelers hun kaarten vergooid hebben.
 Wanneer u de gewonnen hand heeft en er geen actieve spelers meer zijn bij de onthulling,
moet u al uw kaarten laten zien.

Niet Deelnemen aan Volgende Ronde
Geeft uw intentie aan om niet deel te nemen aan de volgende spelronde.

Onthulling
Na de laatste inzetronde zullen de spelers die in de ronde zijn overgebleven hun kaarten laten
zien om de winnaar te bepalen.

Pak Fiches
Zet meer van uw Rekening Balans om in pokerfiches om verder te kunnen spelen aan de tafel.

Pocket Kaarten
De kaarten die met de beeldzijde naar beneden aan een speler wordt uitgedeeld.
Alleen die speler kan de kaarten zien. Ook "down cards" of "hole cards" genoemd.

Poker Hand
(Ook Hand genoemd) Een enkel poker spel, van het plaatsen van Blinds tot de Onthulling.

Pot
De fiches die ingezet zijn door alle spelers in een ronde. Deze liggen in het midden van
de tafel liggen. De pot wordt onder de winnaars van die ronde verdeeld.

Pot Inzet
Plaats een inzet gelijk aan het huidige bedrag van de pot.

Pot Limiet Poker
Een spel waar spelers elk bedrag in kunnen zetten in elke ronde, van het minimum inzet
tot maximaal het bedrag wat op dat moment in de pot zit.

Prijzenpot
De prijzenpot is het cumulatieve totaal van de contributies, betaald door alle spelers.
Bijvoorbeeld, de toernooi buy-in is $5+$0,50. Dan is $5 de bijdrage aan de prijzenpot
en $0,50 de toegangsprijs die wordt betaald aan het Huis door iedere speler.
Als er 100 deelnemers zijn, is de totale prijzenpot $500. Dit bedrag wordt uitgereikt aan d
e top-winnaars van het toernooi. Rebuys en add-ons, wanneer is toegestaan,
dragen ook bij aan de prijzenpot.

Raise
Zie alle vorige inzetten tegemoet in deze ronde, en verhoog uw inzet over dat bedrag
zodat andere spelers moeten vergooien, uw verhoging tegemoet moeten zien,
of (call) opnieuw zullen moeten verhogen.

Rake
Het Huis aandeel van de pot. Dit is een kleine toelage die het Huis maakt als een
onpartijdige uitdrager die vele spelers samen brengt voor veilige, eerlijke en geregelde poker games.

Rebuy
Een Rebuy is wanneer een speler meer fiches aan tafel meebrengt. Dit gebeurt meestal
wanneer een speler alle fiches heeft verloren die hij/zij in het begin mee aan tafel heeft
gebracht. Maar een speler kan een Rebuy doen op elk gegeven moment tijdens een
gewoon tafel spel tot en met het maximum toegestane bedrag dat aan tafel meegebracht
kan worden. Rebuys zijn soms bij toernooi spelen geoorloofd, wat een nieuw niveau
van strategische complexiteit en opwinding toevoegt.

Re-Raise
Om een verhoging te verhogen. Indien een speler rechts van u een $2 inzet verhoogd
tot $4, en u hier bovenop nog een $4 verhoging gooit, dan heeft u een "re-raise" gemaakt.

River
De River is de vijfde gemeenschappelijke kaart op tafel en hiermee begint de laatste inzetronde.
Ook bekend als de "Fifth Street".

Satelliet
Satelliet (ook: Feeder) heeft betrekking op een toernooi waarbij de winnaar een
deelnemersplaats wint voor een ander toernooi in plaats van een cash prijs.
Satellieten zijn erg populair omdat spelers de kans krijgen om mee te doen aan grote,
high stake toernooien door een toernooi te winnen met een veel lagere buy-in.

Side Pot
Een deel van de pot waar om gestreden wordt door de overgebleven spelers wanneer
één of meer spelers All-in zijn gegaan. Bij een spel waarbij er een aantal spelers All-in
zijn gegaan tijdens verschillende rondes, kunnen er een aantal Side Pots zijn.

Split Pot
Een pot die verdeeld wordt onder twee of meer spelers die een hand met gelijke waarde
hebben bij de Onthulling. Dit gebeurt vaak wanneer de 5 gemeenschappelijke kaarten de
beste mogelijke hand samenstellen. De overgebleven spelers verdelen dan de pot onderling.

Stakes
De minimum inzet voor een tafel, meestal gezien als twee cijfers verdeeld door een
deelstreep (zoals een 2/4 of $5/$10). De Stakes is een indicatie voor hoe rijk een
tafel is - hoe snel en hoog de pot kan groeien. Hoe hoger de stakes, hoe rijker de tafel.
Het eerste cijfer is de minimum inzet voor de eerste twee rondes (Pre-Flop en Flop),
en het tweede cijfer is voor de laatste twee rondes (Turn en River). Er zijn geen valuta
symbolen voor Gratis Spel tafels stakes. De minimum inzet bij Geen Limiet spellen is
hetzelfde voor alle rondes, maar de stakes worden nog steeds in twee cijfers weer gegeven ($5/$5).

Stapel
De stapel van fiches dat voor u op tafel ligt. Dit is het aantal fiches die u tot u beschikking
heeft om in de huidige spelronde in te zetten.

Turn
De Turn is de vierde gemeenschappleijke kaart op tafel. Hiermee begint de vierde inzetronde.
Ook de "Fourth Street" genoemd.

Waarde
De waarde van een kaart ten opzichte van andere kaarten
(bijvoorbeeld, een Aas heeft een hogere waarde dan een Heer).

Klik op de hanwaarde Klik hier om naar het Pokertoernooi te gaan! om terug te gaan.